479.00kr

    Helsyntetisk ”preparazione” smörjmedel. Garanterar bästa prestanda för motorer med hög effekt, säkerställer hög stabilitet vid höga temperaturer och förhindrar nedsmutsning av turbinen med optimala motorprestanda som följd.