STARTA Motorolja Power HDX Synt 10W-40 208 l

12,700.00kr

STARTA Motorolja Power HDX Synt 10W-40 är en syntetbaserad olja av EHDP-typ för både lätta
och tunga arbetsfordon, speciellt utvecklad för Euro 3, 4 och 5 motorer utan partikelfilter, med
låga emissionsvärden och höga effektuttag
. Oljan är lämplig att använda på motorer som använder
EGR ventil och/eller SCR (AdBlue) som avgasrening.