Här hittar du tillsatser för din bilkylare som effektivt stoppar läckage och som rensar upp ditt system. Bilkylartillsatser / Bilkylarcement har utvecklats mycket på senare år och nu kan du med gott samvete få ut ytterligare mil från en läckande kylare.


239.00kr

JLM Kylarrengöring är ett kraftfullt medel för rengöring av kylare, avfettningsmedel som snabbt och effektivt tar bort rost, järn oxideringar och kalkavlagringar från korroderade metallytor i kylarsystemet, värmepaketet, kylarledningarna, slangar och motorblocket utan att påverka kylarens delar.  

269.00kr

Kylartätning som effektivt tätar hål upp till 0.9 mm i kylaren, kylarslang, topplockspackning & vattenpump. Rengör & förhindrar oxidation i kylaren  


Om du har ytterligare frågor om bilkylartillsatser eller bilkylarscement / kylarcement är du välkommen att kontakta oss på Oljedroppen